blaskolatta@azet.sk

+421 905 355 159

+421 907 805 651

R. D. Uhlisko

Rodinný dom na Uhlisku v Banskej Bystrici prechádza celkovou rekonštrukciou , prehlbovali sme suterénne priestory ,dopojili hydroizolácie po múrmi náterovou izoláciou, nové podlahy , podlahové kúrenie, omietky, nová nadstavba ,krov, frézovanie komínov a zateplenie. Špecifikom stavby je že v minulosti bola podmytá spodnou vodou a nastal tak pokles vo vodorovnej osi 18cm. Klesanie budovy bolo zastavené a zastabilizované injektážou základov , a je na kvalifikovanosti stavebníkov ako sa s nerovnosťou popasujú.