blaskolatta@azet.sk

+421 905 355 159

+421 907 805 651

Činnosť

Výstavby/zakladanie stavieb

Komplexné rekonštrukcie

Prístavby/nadstavby

Zatepľovanie

Rekonštrukcie interiéru

Elektroinštalácie

Vodoinštalácie, kanalizácia, kúrenie

Búranie, odvoz stavebného materiálu

Sadrokartón

Obklady a dlažby

Výstavby/zakladanie stavieb

Pre komplexné riešenie stavieb realizujeme výstavbu rodinných domov doslovne na Zelenej Lúke. Geodetické vytýčenie stavby, výkopové práce, základy, bleskozvod, kanalizácie, zabezpečenie materiálu, organizovanie postupu prác a koordináciu remesiel. Až po komplexné dokončenie interiérov. Samozrejme postaráme sa aj o všetky dokončovacie práce v okolí stavby – chodníky, ploty, dlažby, terénne úpravy, altánky a prístrešky.

Kvalita a technické riešenia prác sú pravidelne konzultované so stavebným dozorom a zaznamenávané v stavebnom denníku. Pripravíme vašu stavbu ku kolaudácii so všetkými potrebnými certifikátmi, skúškami a potrebnou dokumentáciou.

Všetko čo potrebujete – je mať hotový projekt, platné stavebné povolenie, pozemok a prostriedky na výstavbu.

Stavby je možné realizovať aj na etapy, napr.:

- základová platňa (pre montované domy)

- hrubá stavba

- dokončovacie práce

Všetko záleží od Vás, akým spôsobom sa rozhodnete realizovať spôsob výstavby.

Komplexné rekonštrukcie

Rozhodli ste sa pre komplexnú rekonštrukciu Vášho domu a neviete, kde začať? Pomôžeme Vám zanalyzovať stavebnú nehnuteľnosť, nutný rozsah opráv a rekonštrukcie, pomôžeme stanoviť postup a rozsah prác, odporučíme Vám odborníkov na vyhotovenie projektovej dokumentácie, vypracujeme cenu a zrealizujeme všetky potrebné stavebné práce.

Prístavby/nadstavby

Pristavenie verandy, zádveria, garáže, nadstavenie podkrovia, vyhotovenie novej strechy, sú práce, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti, pri realizácii ktorých rešpektujeme projektovú dokumentáciu, postupy konzultujeme s majiteľom, projektantom, statikom a dozorom stavby.

Zatepľovanie

Je v súčasností jedným z najčastejších stavebných zásahov, ktoré sa realizujú s cieľom znížiť energetické nároky budovy. Hlavnou motiváciou je finančná úspora na vykurovaní. Dodatočné zateplenie pomáha znížiť náklady na vykurovanie v zime a klimatizovanie v lete, zlepšuje zvukovoizolačné vlastnosti múrov, chráni nosnú konštrukciu pred premŕzaním a vplyvom vonkajších poveternostných vplyvov. Okrem energetickej bilancie budov prispieva aj k odstráneniu stavebných porúch, ako sú napr. tepelné mosty, praskliny v omietke, zatekanie a zároveň zlepšuje vzhľad domu.

Samozrejme je potrebné práce zrealizovať v súlade stanovenou technológiou a s daným zatepľovacím systémom a dbať hlavne na detaily zateplenia. Veľmi dôležité kritérium zateplenia je výber kvalitného materiálu, stanovanie súčiniteľu odporu a rosného bodu v konštrukcii s čím Vám radi pomôžu naši predajcovia zatepľovacích materiálov, či už konzultáciou vhodnosti zatepľovacieho systému a aj vypracovaním vizualizácie Vášho domu. Nami používané zatepľovacie systémy sú WEBER TERANOVA, BAUMIT, CERESIT, ISOVER.

Elektroinštalácie

Zabezpečuje dodávateľsky odbornými pracovníkmi a montážnymi firmami v duch hesla „šuster drž sa svojho remesla“ a považujeme ju za jednu z najdôležitejších častí pripravenosti stavby. Je neskoro hľadať príčiny nefungujúcej elektriky už v dokončených a zariadených interiéroch. Fotodokumentácia rozvodov a postupov prác je samozrejmosťou.

Vodoinštalácie, kanalizácia, kúrenie

Poradíme Vám aký typ vykurovania je pre Váš dom alebo byt najvhodnejší, zrealizujeme rozvody vody a kanalizácie aj so stavebnými prípojkami. Zabezpečíme a zabudujeme čističky odpadových vôd, septiky a nádrže na daždivú vodu. To všetko v réžii odborných montážnych firiem. Fotodokumentácia prác a zakrytých rozvodov je bežnou súčasťou postupu pri realizácii. Tlaková skúška rozvodov a tesnosť potrubia ako aj zápis o ich prevedení odovzdáme investorovi vždy ku kolaudácii.

Búranie, odvoz stavebného materiálu

Búranie stavebnej konštrukcie prevádzame s patričnou opatrnosťou a dodržaním určenými postupmi po konzultácii so statikom. Zabezpečenie konštrukcií proti klesnutiu a posunutiu je nutnosťou pripravenosti pred samotnou demoláciou. Odvoz stavebnej suti máme zabezpečené dodávateľsky 3-9 tonovou prepravou, ktorá sa uloží na predpísané skládky.

Sadrokartón

Sadrokartón nachádza čoraz širšie uplatnenie v modernej stavebnej výrobe pri rekonštrukciách, novostavbách, pri výstavbe podkroví. Tieto technológie vylučujú takmer všetky mokré procesy, urýchľujú tak postup výstavby a sú cenovo prijateľné pre investora. Montáž kazetových stropov, priečok, podhľadov, suchých podláh realizované odborníkmi, vhodne dotvára celkový ráz interiérov stavby.