blaskolatta@azet.sk

+421 905 355 159

+421 907 805 651

R. D. Slovenská Ľupča

Rodinný dom v Slovenskej Lupči bol postavaný z klasických materiálov 50 rokov – kameň tehla z jednej tretiny postavený z drevenej zrubovej konštrukcie omietnutej hlinenou maltou. Projekt predpisoval zachovanie drevenej prístavby zrejme kôlne alebo chlieva spevnením konštrukcie obmurovaním z vonkajšej aj vnútornej strany. Pri sondáži súdržnosti zrubovej konštrukcie sa zistilo pokročilé napadnutie dreva červotočom miestami až do úplného spráchnivenia , nestávalo nič iné ako celú drevenú prístavbu rozobrať a ďalej pokračovať klasickým spôsobom základy, izolácie a murovanými múrmi. Ďalej pokračovala rekonštrukcia podľa projektovej dokumentácie až po nový krov a dokončené interiéry a čističku odpadových vôd.