blaskolatta@azet.sk

+421 905 355 159

+421 907 805 651

R. D. Šalková

Kompletná rekonštrukcia domu v Šalkovej pri Banskej Bystrici – interiér , strecha , fasáda všetko realizované v našej réžii.