blaskolatta@azet.sk

+421 905 355 159

+421 907 805 651

R. D. Kordíky

Dostavba rodinného domu v obci Kordíky pri B. Bystrici. Dobudovanie interiéru sadrokartónov ,poterov , priečok , obkladov , dlažieb , náterov , malieb . Osadenie ČOV , žumpy, postavenie oporných múrov a terénnych úprav.