blaskolatta@azet.sk

+421 905 355 159

+421 907 805 651

R. D. Čerín

Oddrenážovanie podmáčaného pozemku kúpenej novostavby domu v obci Čerín pri B. Bystrici. Hladina spodnej vody bola zistená v hĺbke 1-1,5m , na jar pri topiacom sa snehu sa podmienky rapídne zhoršia a hrozilo vytopenie domu, vodu majitelia museli odčerpávať čerpadlom mimo pozemok celé dva týždne. Riešenie odvodnenia bolo navrhnuté našou firmou ako drenáž vedená v dvoch vrstvách po hranici pozemku s priebežnými revíznymi šachtami priemeru 300mm v počte 10 ks a dvomi zbernými šachtami priemeru 600mm. Realizácia bola náročná na presné meranie keďže jediná možnosť odvedenia vody mimo pozemok bola možná iba cez susedný pozemok do spoločného zberného rigolu pri ceste v dĺžke 70m od hranice pozemku v možnom klesaní maximálne 1cm na meter potrubia. Druhá vrstva drenáže je vedená okolo domu cca 90cm od fasády na rozhraní chodníka a zeleného pásu. Celý pozemok bol vyštrkovaný kamenivom a pripravený na položenie dlažby. Na základe požiadavky majiteľov boli realizované aj ďalšie stavebné práce – základy pod záhradný dom a garážové státie , základ pod bránu ,úpravu terénu ornicou a dodávateľsky firma POLUX z B. Bystrice vyrobila a osadila posuvnú bránu a namontovala oplotenie pozemku. Doba realizácie štyri týždne . Po prvej zime a topenia sa snehu nám majitelia poslali video a sami sme boli prekvapený ako to funguje a koľko vody cez drenáž preteká.