blaskolatta@azet.sk

+421 905 355 159

+421 907 805 651

Hotel Lux

Zatepľovanie Hotela LUX v Banskej Bystrici v poddodávke firmy Slobstav kompletnej spodnej reštauračnej časti .