blaskolatta@azet.sk

+421 905 355 159

+421 907 805 651

Chata Staré Hory

Demolácia starého domu v obci Staré Hory pri Banskej Bystrici , postupným rozobratím a uložením odpadu na skládku sme vyhotovili priestor pre stavbu novej montovanej chaty . Vyhotovili sme prípojky vody , kanalizácie s novou žumpou , vodomernou šachtou a elektrickou prípojkou. Základy bolo nutné vymurovať už od základovej škáry debniacimi tvárnicami DT 400mm z dôvodu zosýpaniu sa výkopov , celá pôvodná stavba ako aj spodná časť obce je postavená na haldách – násypoch z ťažby z baní . Základovou platňou a hydroizoláciami sme pripravili priestor pre montážnu firmy drevostavby. Celý priebeh montáže sme dozorovali dokončili sme obklady a dlažby v interiéroch a zrealizovali aj kompletné terénne úpravy v okolí chaty.